Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Nawiązując ze mną współpracę w jakiejkolwiek formie: podpisując umowę,   wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego formularza na stronie internetowej wysyłając maila, kontaktując się przez  serwisy społecznościowe, kontaktując się telefonicznie, itp. przekazujesz mi swoje dane osobowe, które jestem zobowiązany przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jedynie przeglądając moją stronę nie zostawiasz żadnych swoich danych osobowych. Jako fotograf prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziłem szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. Wprowadziłem zasadę minimalizacji pobieranych danych przy   jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi, cyfrowymi metodami.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jest Michał Włodarczuk.

 

Jak się ze mną skontaktować?

Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające, to skontaktuj się ze mną pod adresem: Okszów, ul. Słoneczna 55, 22-105 Okszów, michal@wlodarczuk.pl, tel. 514962086.

 

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej sam je nam podałaś/eś w różnych sytuacjach:

 • dzwoniąc lub wysyłając sms/e-mail;
 • wypełniając formularz na stronie internetowej wlodarczuk.pl;
 • wysyłając do mnie wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram);
 • spisując ze mną umowę na wykonanie sesji fotograficznej.

Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje   dane osobowe w celu:

 • realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową;
 • przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzam także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, w celach podanych poniżej:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media;
 • utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
 • obsługę płatności;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będę przetwarzał Twoje dane w celu:

 • publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na stronie wlodarczuk.pl i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących;
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Nie stosuję profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Czy muszę pobierać Twoje dane osobowe?

Nie, wystarczy się ze mną nie kontaktować. Jednak wtedy nie jestem w stanie ani odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować żadnej usługi fotograficznej.

W celu realizacji poniższych potrzebujemy przetwarzać w szczególności:

 • w celu odpowiedzi na pytania przetwarzam dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media;
 • w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzam Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz   kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja;
 • w celu realizacji sesji ślubnej potrzebujemy ponadto adresy domowe miejsc, w których będziecie się przygotowywać.

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie:
 • realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;

Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie naszego   prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

 

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych w mojej firmie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz   prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz od nas potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
 • gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
 • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych   danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosuję zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u nas zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt: Michał Włodarczuk, 514962086, michal@wlodarczuk.pl

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu powierzam Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie przekazuję Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka mojej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazuję tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, musimy powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem musimy dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczególności: 

Usługi internetowe  takie  jak poczta,  hosting,  statystyki, social media, system  zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom zajmującym się tym.

Usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzam wyłącznie firmom, które podpisały ze mną umowę powierzenia zgodną z RODO.

Usługi rachunkowe są powierzone firmie księgowej. 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Jak długo przechowuje Twoje dane osobowe?

Przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
 • archiwizacyjnych: fotografie do 15 lat od ich powstania;
 • statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizuje i nie   podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

 

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też  zainwestowałem najwięcej czasu, środków i wiedzy na bezpieczeństwo Twoich danych.

Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem i ograniczony tylko do kilku urządzeń.

Dyski twarde na których przechowuję fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym.

Dostęp do komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

 

A co z ciasteczkami (cookies)?

Moja strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

 

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak! Oczywiście. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczymę się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem będę modyfikował politykę mojej firmy, aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.